NameMNCMCC
Pošlji SMS na Telecom Bermuda,BermudaTelecom Bermuda,Bermuda1350
Pošlji SMS na Mobility (M3 Wireless),BermudaMobility (M3 Wireless),Bermuda2350
Pošlji SMS na Cingular (Digicel),BermudaCingular (Digicel),Bermuda38350

Pošlji prost SMS Bermuda