NameMNCMCC
Pošlji SMS na Vodafone (V.R.A.M Tele.),HungaryVodafone (V.R.A.M Tele.),Hungary1216
Pošlji SMS na Pannon GSM,HungaryPannon GSM,Hungary1216
Pošlji SMS na Magyar Telekom (T-Mobile),HungaryMagyar Telekom (T-Mobile),Hungary30216

Pošlji prost SMS Hungary