NameMNCMCC
Pošlji SMS na Orange (VoxTel),MoldovaOrange (VoxTel),Moldova1259
Pošlji SMS na MoldCell,MoldovaMoldCell,Moldova2259

Pošlji prost SMS Moldova