NameMNCMCC
Pošlji SMS na Telenor (ProMonte),MontenegroTelenor (ProMonte),Montenegro1297
Pošlji SMS na T-Mobile,MontenegroT-Mobile,Montenegro2297
Pošlji SMS na MTEL,MontenegroMTEL,Montenegro3297

Pošlji prost SMS Montenegro