NameMNCMCC
Pošlji SMS na Spacetel,YemenSpacetel,Yemen2421
Pošlji SMS na MPC (Sabafon),YemenMPC (Sabafon),Yemen1421

Pošlji prost SMS Yemen